Loi Macron – instrukcja obsługi

Loi Macron - instrukcja obsługi

Aby móc przebywać na terytorium Francji zgodnie z Loi Macron należy spełnić następujące wymogi:

Etap 1

Kierowca musi posiadać przy sobie :

– Zaświadczenie o delegowaniu (cerfa 15553*01)

– Kopię swojej umowy o pracę

– Dokument potwierdzający wybór przedstawiciela na terytorium Francji (umowa)

– Rozpiskę przepracowanych godzin na terytorium Francji

– Układ zbiorowy praw pracownika

Etap 2

Jeżeli pracownik przebywał na terytorium Francji to trzeba dostarczyć przedstawicielowi :

– godzinową listę płac z wyszczególnionymi godzinami przepracowanymi na terytorium Francji.

(stawka wynagrodzenia godzinowego na terytorium Francji, zgodnie z tabelą  )

Państwa księgowy musi wyszczególnić na liście płac:

– Godzinowa stawka bruto , razem z premią za nadgodziny , oraz godziny nocne (od 22h-6h rano)
powiększone o 20% stawki godzinowej w Euro.

-zaznaczyć okres oraz godziny do których odnosi się wypłata wyróżniając godziny opłacone stawka

minimalną oraz nadgodziny.

-dni wolne, urlopy , oraz stawkę jaka je dotyczy .

Na zgłoszeniu o delegowaniu muszą Państwo zaznaczyć czy koszty podróży państwa pracownika są:

-bezpośrednio na koszt pracodawcy

-zwrot kosztów pracownikowi

-ryczałt

Wszystkie te elementy muszą się znajdować na liście płać .

Trzeba również dostarczyć potwierdzenie otrzymania wynagrodzenia przez kierowcę.

heure maxi de traivail en polonais

Przydatne informacje:

Każdy kierowca który jest zatrudniony w firmie nie mającej swojej siedziby na terytorium Francji, będzie uznawany za pracownika oddelegowanego przy wykonywaniu transportu do Francji lub ładunku objętego kabotażem na terenie Francji .

Jedynym wykluczeniem tej ustawy jest tranzyt.

Zaświadczenie o delegowaniu musi zostać wystawione przed wjazdem na terytorium Francji.

Musi być sporządzone w języku Francuskim w dwóch kopiach.

Jedna kopia musi być przechowywana przez kierowcę w pojeżdzie (CERFA 15553*01) a druga przez przedstawiciela na terytorium Francji.

Zaświadczenie jest ważne przez pół roku.

Kierowca musi również posiadać w pojeżdzie umowę o pracę oraz podpisany kontrakt z przedstawicielem na terytorium Francji.

W zaświadczeniu musza się znajdować takie informacje jak stawki godzinowe brutto (w przeliczeniu na euro), koszty diet i ryczałtów, a także dane firmy lub osoby fizycznej pełniącej funkcję przedstawiciela na terenie Francji.

Przedstawiciel będzie odpowiedzialny za kontakt ze służbami kontrolnymi na terytorium Francji.

Przez okres  18 miesięcy przedstawiciel ma obowiązek udostępnić do wglądu dokumenty które są wyszczególnione w artykule R1331-4

prawa transportowego.

Są to między innymi :

-Lista płac obejmującą okres oddelegowania z informacjami  o stawce godzinowej bruto oraz nadgodziny w Euro, okres oraz godziny pracy, za które należy się wynagrodzenie z podziałem na godziny wynagradzane normalnie oraz te, za które nalezy się dodatek.

Płatne urlopy ,dni wolne od pracy.

– Potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia

– Zaświadczenie oddelegowania

-Umowa potwierdzająca wyznaczenie przedstawiciela.

 

Sankcje

Za nieprzestrzeganie obowiązków przewidziano surowe sankcje .

Kara klasy 4 , za brak w pojeżdzie lub żle wypisane zgłoszenie o delegowaniu do 750 €

Kara klasy 3, za brak umowy o pracę oraz zbioru praw przysługujących pracownikowi do 450 €.

Niezastosowanie się do przepisów może kosztować nawet kilkadziesiąt Tysięcy €

Artykuł R1331-6 prawa pracy może również uznać z odpowiedzialnych zleceniodawcę lub odbiorcę.

Z tego powodu zleceniodawca lub odbiorca ma prawo wymagać od przewożnika udostępnienia

zgłoszenia o delegowaniu .