Loi macron – mode d’emploi

Loi macron – értelmezés, alkalmazás

Dans le cadre de vos obligations pour travailler en France (hors transit)

Első lépés

A gépjárműben tartandó dokumentumok:

 • -Az adott munkavállalóra vonatkozó kiküldetési igazolás (cerfa 15553*01)
 • -Az adott munkavállalóra vonatkozó munkaszerződés másolata
 • -A képviseletet igazoló hivatalos dokumentum
 • -A munkavállalóra vonatkozó kollektív munkaszerződés másolata
 • -Jelenléti ív, melyben a Franciaországban történt munkaórák részletezve azonosíthatóak

 

Második lépés

Ha a munkavállaló már volt Franciaországban nem-tranzit jellegű kiküldetésben 2016. június 1. után

a Franciaországban dolgozott munkaórákat tartalmazó havi bérkimutatásának elkészítése a francia munkajogi szabályozásokat is figyelembe véve (elsősorban a minimálbérre vonatkozóan, lsd táblázat)

könyvelője (bérszámfejtője) az alábbi adatokat kell, hogy feltűntesse a bérpapírokon:

 • -Bruttó alapórabér, túlórákra vonatkozó bruttó órabér Euróban kifejezve (Az EKB referenciaárfolyamát alkalmazva)
 • -A ledolgozott órák száma, melyben az alapbéren felül fizetett időszak külön részletezésre kerül
 • -A 22:00 óra és 6:00 órák közötti időszakban töltött munkaidőnél minimum az alapbérnél 20%-kal magasabb óradíjakat kell alkalmazni
 • -Szabadnapok, munkaszüneti és ünnepnapokon tortént munkavégzést és az alkalmazott órabéreket

 

Loi Macron - Sanction
cerfa-page-1

Munkavállalói kiküldetéseire vonatkozó költségeinek rendezésének módját a kiküldetési igazoláson feltüntetheti mint:

 • Költségek közvetlen kifizetése a munkaadó által
 • Munkavállaló által megelőlegezett fizetések megtérítése
 • Előleg nyújtása utáni elszámolás a munkavállaló felé

A fenti költségek és elszámolásaik részletezésének kiemelt szerepe van a munkavállalók bérszámfejtésének elkészítésekor.

 

 

 


Kiegészítő információk

A közúti fuvarozásban minden sofőr kiküldetésben van munkaórái során, mely egy franciaországi székhellyel nem rendelkező jogi személyt (céget) képvisel, amennyiben Franciaországban rendelkezik fel illetve lerakodóhellyel.

A kiküldetési igazolásnak hiánytalanul kell tartalmazni a kért információkat minden egyes munkavállalóra már a kiküldetés megkezdése előtt.

Két példányban, francia nyelven kell kiállítani, az első példányt a sofőrnél a második példányt a francia képviselőnél kell tartani és a hatóságok kérése esetén haladéktalanul bemutatni.

A kiküldetési igazolás maximum érvényessége 6 hónap.

A kiküldetés időtartamának konkrét időpontot kell megadni akkor is, ha a fuvarozásra vonatkozó más szerződések ezt nem határozzák meg.

A fenti igazolás szükséges, hogy tartalmazza a munkavállaló bruttó órabérét (EKB árfolyamon) Euróban kimutatva, úgy mint a munkáltató által átvállalt napi szállás és étkezési költségeket a kiküldetésben részt vevő munkavállalóra vetítve.

Ellenőrzés esetén a sofőrnek kötelessége a kiküldetési igazolást az ellenőrző hatóságnak bemutatni

melynek kódszáma Cerfa 15553*01, ezzel együtt az érvényes munkaszerződését is prezentálnia kell.

A munkavállaló minden egyes – francia felségterületen végzett – kiküldetésekor a munkáltatónak kötelessége egy francia képviseletet kijelölni, mely a munkaadót a hatóságok előtt képviseli ellenőrzés esetén.

Ezen képviselet kötelessége, hogy a francia közlekedési törvénykönyv R1331-4 cikkelyének megfelelően bemutassa a törvényben felsorolt dokumentumokat és hitelt érdemlően igazolja a képviselt munkavállaló által megkeresett órabéreket és ledolgozott órákat a személyére vonatkozó bérpapírokkal.

A fenti kötelességek nem teljesítésekor a fuvarozóra az alábbi szankciók vonatkoznak:

 • – Ha nincs kiküldetési tanúsítvány a járműben, vagy az nem felel meg az előírásoknak, azért 4. Kategóriás pénzbüntetés jár (legfeljebb 750 €)
 • – Ha nincs a járműben a munkavállaló munkaszerződése vagy – ha ez előírt – a munkavállaló rendelkezésre bocsájtására vonatkozó megállapodás, az 3. kategóriás pénbüntetést von maga után.
 • – Legfeljebb 450 €

Ezenkívül közigazgatási bírság róható ki abban az esetben is, ha a munkáltató elmulasztja a kiküldetési nyilatkozat megtételével és képviselő kijelölésével kapcsolatos kötelezettségeit. E szankciók ezután a kiküldetési tanúsítvány meglétével kapcsolatos kötelezettségek be nem tartását büntetik, ugyanolyan feltételekkel, mint a kiküldetési nyilatkozat megtételével kapcsolatos kötelezettségek be nem tartása esetén.

A munka törvénykönyve R 1331-6 cikkelye megállapítja mind a szállítási megbízást adó mind a megbízást befogadó pénzügyi felelősségét a kiküldetések és bejelentések kapcsán.

Mind a szállítási megbízást adónak mind a megbízást befogadónak tudatában kell lennie a törvény által előírt kötelességeikről, illetve a kötelességek nem teljesítése esetén a következményekről, kiemelve itt a kiküldetési tanúsítvány meglétét, mely a munkaadó cégszerú aláírását tartalmazza. (A francia munkajog L 1262-1 et 2 cikkelyei szerint)

A kiküldetési tanúsítvány és egyéb dokumentumok bemutatási kötelezettségeinek határideje a hatóságok által intézett verbális vagy hivatalos úton megküldött felszólítást követő 48 óra.

A megbízónak kötelessége értesítenie a munkaügyi hatóságokat amennyiben bármilyen jellegű gyanú áll fenn az alvállalkozóinál.